Vis Groep activiteiten
Get Adobe Flash player

  De basis

  Eind jaren ’50 en begin jaren ’60 is de eerste aanzet gegeven tot de mechanisatie van kleinschalig baggerwerk. Tot op de dag van vandaag gaan de ontwikkelingen van nieuwe technieken binnen de Vis Groep verder. De creatieve en innovatieve houding stelt de Vis  Groep in staat om baggerwerk uit te voeren met een minimale belasting van het onderwatermilieu en de directe omgeving.

  Onderhouds baggerwerk

  De Vis Groep vindt zijn oorsprong in de Hollandse polders, waar door aanslibbing van de poldersloten onderhoudsbaggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Inmiddels strekt het werkgebied van de Vis Groep zich uit tot geheel west en midden Europa. De opdrachten omvatten o.a.:

  • Onderhoudsbaggerwerkzaamheden van polders en binnenwateren.
  • Onderhoudsbaggerwerkzaamheden van havens.
  • Onderhoudsbaggerwerkzaamheden onder woonboten.
  • Baggerwerkzaamheden t.b.v. vijvers en grachten.
  • Baggerwerkzaamheden t.b.v. stuwmeren.
  • Baggerwerkzaamheden t.b.v. bouwkuipen.
  • Beschoeings werkzaamheden.
  • Ontwateren van baggerspecie
  • Scheiden van zand uit baggerspecie

  Hydraulisch baggeren

  Het hydraulisch baggeren gebeurt hoofdzakelijk door middel van zogenaamde snijkopzuigers. Door de snijdende werking van de kop wordt het op te zuigen materiaal losgemaakt en via de zuigmond opgezogen. De baggerspecie wordt vervolgens via een persleiding naar een depot of elders gepompt.
  De Vis Groep beschikt over een twintig tal snijkopzuigers varierend van de zogenaamde 5" (mini) zuigers t/m 14" cutterzuigers.

  Leiding systemen

  Om baggerspecie hydraulisch te kunnen transporteren beschikt de Vis Groep over een aanzienlijke voorraad leidingwerk, zowel drijvende- als landleidingen (meer dan 75 km, HDPE, staal en PVC, variërend van 150 mm tot 400 mm).
  De Vis Groep beschikt ook over eigen tussenstations, overleiders, bruggen en pontons om de specie vele kilometers weg te brengen met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving.

  Mechanisch baggeren

  De Vis Groep beschikt over een uitgebreid scala aan machines voor mechanisch baggeren, waaronder hydraulische graafmachines (met lange giek), drijvende en amphibische graafmachines, pontons, beunbakken, duw- en schuifboten.
  Bij mechanisch baggeren wordt voornamelijk gewerkt met graafmachines op pontons of vanaf de wal.
  Voor grotere afstanden over water wordt het slib vervoerd in beunbakken. Deze worden eerst op de baggerlocatie geladen d.m.v. een baggermachine waarna ze bij de losplaats worden gelost in vloeistofdichte transportmiddelen om het verdere tansport per as te laten plaatsvinden.

  Slib transport

  Om de baggerspecie per as te kunnen vervoeren beschikt de Vis Groep over een aantal gecertificeerde vloeistofdichte transport middelen.

  Wij hebben ruime ervaring met het baggeren en vervoeren van verontreingde baggerspecie in alle milieu klassen inclusief asbesthoudend slib.

  Equipment transport

  Om al ons equipment te kunnen vervoeren binnen Europa, beschikt de Vis Groep over een aantal zware autolaadkranen. Hierdoor is de Vis Groep zelfstandig in staat om veilig en snel zijn baggermaterieel over de weg te mobiliseren. Door de zware uitvoering van de autolaadkranen is het mogelijk alle zuigers en baggermaterieel zelf ter plaatse te lossen en te laden, als ook op- en af te bouwen.