Vis Groep materieel
Get Adobe Flash player

  De Vis Groep beschikt over een groot scala aan divers materieel.. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder project het meest geschikte materieel te selecteren. De Vis Groep beschikt over het VCA**2004/04 en het ISO 9001:2000 certificaat, waarmee de veiligheid van onze mensen en efficiency van ons bedrijf gewaarborgd zijn. Daarnaast beschikt de Vis Groep over het procescertificaat Uitvoering van (water) bodemsaneringen (BRL 7000 serie) en het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie (BRL 7500 serie). 

  Cutterzuigers

  De snijkopzuiger is een stationair baggerwerktuig, d.w.z. dat het baggerwerktuig tijdens het baggeren is afgemeerd d.m.v. ankers en/of spudpalen. Door de snijdende werking van de cutter (snijkop), wordt de grond losgemaakt, en vervolgens via een zuigmond opgezogen. Het baggermengsel wordt middels een persleiding (hydraulisch transport) verder gepompt naar bijvoorbeeld een depot of plaats van verwerking.De Vis Baggergroep beschikt over een groot aantal cutterzuigers, variërend van zogenaamde 5” (mini)zuigers tot 14” zuigers.
  Top

  Borstelvijzel- en slibclean zuigers

  Een borstelvijzelzuiger is een baggerwerktuig welke is uitgerust met borstels. Door de roterende beweging van borstels wordt het slib van de bodem geveegd en naar de zuigmond getransporteerd. Door de aanwezigheid van een borstelbak blijft  de opwerveling van kleine en lichte deeltjes tot een minimum beperkt, zodat van vertroebeling nauwelijks sprake is.
  Top

  Winzuigers

  Voor zand- en grindwinning beschikt de Vis Groep over stationaire winzuigers. Dit baggerwerktuig zuigt middels een steekbuis zand en/of grind op. De opgezogen baggerspecie wordt via een persleiding aan wal gebracht waar het middels zeven gesorteerd wordt naar grootte, zodat het geschikt is voor meerdere doeleinden.
  Top

  Zelfrijdende (rups)baggermachines

  De rupsbaggermachine en/of mobiele baggermachine, welke door de Vis Groep zijn ontworpen en gebouwd, worden ingezet bij het uitbaggeren van lengte sloten en/of het uitbaggeren van laaggelegen sloten, met lange en steile taluds. Doormiddel van een vijzelbaggerbak wordt de te baggeren specie niet of nauwelijks verdunt met proceswater. Hierdoor kan dus met hoge concentraties gebaggerd worden. De gebaggerde specie wordt via een persleiding verplaatst of direct verpoten achter de machine.
  Top

  Hydraulische baggerkranen

  Een hydraulische baggerkraan is een stationair werkend baggerwerktuig wat middels een grijper de baggerspecie van de waterbodem verwijderd. Tevens kunnen met de grijper andere voorwerpen, zoals fietsen, winkelwagentjes etc., verwijderd worden. Hierdoor is dit baggerwerktuig uitermate geschikt voor het uitbaggeren van moeilijk bereikbare plaatsen met veel vuil zoals bijvoorbeeld stadsgrachten. Het opgebaggerde materiaal wordt in zogenaamde splijt- en/of elevatorbakken gestort om vervolgens verder getransporteerd te worden.
  Top

  Schuifboten

  Bij deze baggertechniek wordt middels een schuifboot (onderwaterbulldozer) baggerspecie naar een verzamelpunt opgedrukt. Hier wordt de specie met een kraan geladen in vrachtwagens voorzien van mors- en lekvrije containers, welke de baggerspecie vervoeren naar een eindbestemming.
  Top

  Duwboten

  Om het niet zelfvarende materieel te kunnen transporteren over het water wordt gebruik gemaakt van zogenaamde duwboten, welke tevens dienst kunnen doen als sleepoot. De duwboten worden hoofdzakelijk ingezet bij het vervoeren van baggerspecie middels elevatorbakken en(of) splijtbakken
  Top

  Elevator-/ splijtbakken

  Om gebaggerde specie over het water te kunnen vervoeren wordt gebruikt gemaakt van een elevatorbak en(of) een splijtbak. Een elevatorbak is een vaartuig uitgerust met een waterdicht laadruim. Hierdoor is het mogelijk deze elevatorbakken te laden onder een zuiger of hydraulische kraan. Het lossen geschiedt via een bakkenzuiger of hydraulische kraan.
  De splijtbak bestaat uit twee helften die t.o.v. elkaar kunnen draaien om scharnierpunten. De twee helften tussen voor- en achterschip openen zich na overwinning van het ‘dooie punt’ d.m.v. hydraulische rammen. Tevens kan de splijtbak gelost worden door een bakkenzuiger of kraan.
  Top

  Autolaadkranen

  Om het baggermaterieel per as te kunnen vervoeren wordt door de Vis Baggergroep gebruik gemaakt van autolaadkranen. Door de aanwezigheid van en laadkraan is het mogelijk om zelf het baggermaterieel te laden en te lossen.